Tĩnh tâm Linh mục Phan thiết chiều và tối ngày thứ hai

Tĩnh tâm Linh mục Phan thiết chiều và tối ngày thứ hai
viếng tượng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Giáo phận

Chiều và tối ngày thứ hai

Bài giảng

Đức cha Tôma huấn từ

Viếng Đúc Mẹ

Chầu phép lành