Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

Thư Định Hướng Mục Vụ 2018
Chúng tôi, Giám mục Giám Quản cùng với linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết, gồm 132 linh mục và 13 phó tế, tham dự tuần tĩnh tâm thường niên tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao từ sáng ngày thứ Hai 13.11 đến sáng ngày thứ Sáu 17.11.2017, gởi đến tất cả Anh Chị Em lời chào thăm và lời chúc bình an.

Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

 

PDF

 

PDF 2