Chủng Viện Thánh Nicola : Kỳ thi tuyển sinh niên khóa 2017-2018

Chủng Viện Thánh Nicola : Kỳ thi tuyển sinh niên khóa 2017-2018

Chủng Viện Thánh Nicola : Kỳ thi tuyển sinh niên khóa 2017-2018

 

Kết quả 1

 

Kết quả 2

 

Danh sách trúng tuyển

 

Thông báo nhập học