Thuyên Chuyển Linh Mục 2018

Thuyên Chuyển Linh Mục 2018
Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của Giáo phận