http://gpphanthiet.com


Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thăng Thiên  

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thăng Thiên   
DẪN VÀO THÁNH LỄ: Kính thưa cộng đoàn Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời. Sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó, Ngài trao nhiệm
DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 

Kính thưa cộng đoàn

Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời. Sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó, Ngài trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng lại cho các tông đồ. Nhờ Ân sủng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi can đảm lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa. Với những tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ.

 

DẪN BÀI ĐỌC:

Bài đọc 1.  Cv 1, 1-11: 

Đoạn trích trong sách Công vụ Tông Đồ mà chúng ta sắp nghe thuật lại việc Đức Kitô được rước lên trời và nhắc nhớ sứ mệnh làm chứng nhân của Kitô hữu.

Bài đọc 2Ep 1, 17-23:

Thánh Phaolô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng đã sống lại từ cõi chết. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh Chị em thân mến!

Sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Chúa Giêsu đã về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Trong niềm hân hoan mừng Chúa lên trời, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Trước khi về trời Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các Tông Đồ. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để lòng mỗi người được cháy lửa yêu mến, hăng say ra đi loan báo tin mừng Phục Sinh của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.
  2. Cuộc sống nơi trần thế hôm nay là hành trình tiến về quê trời mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu nhớ rằng: trần gian không phải là quê hương đích thực mà chỉ là quán trọ ven đường, để dù sống giữa cuộc sống đầy những lôi cuốn và cám dỗ thử thách/ vẫn luôn ý thức hướng lòng về trời cao là quê hương đích thực, mà không ngừng nỗ lực canh tân đời sống của mình hằng ngày.
  3. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin Mừng/ các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người.
  4. “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết hướng lòng về quê trời vĩnh cửu, và nhất là biết cùng nhau xây dựng Nưới Trời ngay ở đời này bằng đời sống yêu thương, dấn thân phục vụ.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hân hoan mừng Chúa về trời. Chúa về trời nhưng vẫn không bỏ chúng con mồ côi. Xin Chúa cho chúng con vững lòng tin tưởng vào Chúa, để sau khi trải qua cuộc đời chóng qua này chúng con sẽ được về chung hưởng vinh quang với Chúa trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

CÁC BÀI ĐỌC

Bài Ðọc I:     Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:    Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,
hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!
Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,
Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.
2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’
hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,
hãy xướng ca vịnh mừng Người.
Thiên Chúa thống trị trên các nước,
Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

 

Bài Ðọc II:     Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:    Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

 

Phúc Âm:    Lc 24, 46-53

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 
Thẻ:Lời nguyện tín hữu

Nguồn tin: www.mtgthuduc.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây