http://gpphanthiet.com


Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
DẪN VÀO THÁNH LỄ: Kính thưa cộng đoàn, Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Đúng năm mươi ngày sau khi

DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng lễ  Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Đúng năm mươi ngày sau khi sống lại và lên trời, Chúa Giêsu đã gửi Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh tông đồ. Sau ngày Chúa Giêsu chịu chết, các Tông đồ sợ hãi tản lạc tứ phía. Các ngài phải trốn chạy, ẩn nấp, sống trong sợ sệt lo âu. Các ngài phải đóng kín cửa nhà vì sợ người Do thái. Nhưng sau khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các ngài nhận được nguồn sống. Các ngài mạnh mẽ mở cửa ra đi rao giảng Lời Chúa.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết ý thức vai trò của Chúa Thánh Thần trong lịch sử sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời xin ngọn lửa Chúa Thánh Thần là Thần Khí, là sự sống, là mối dây liên kết, nguồn ơn thánh sủng đã đem lại sự sống, sự sống lại và là sự sống mới cho các Tông đồ như thế nào,thì xin cũng đổi mới tâm hồn chúng ta như thế ấy.

Giờ đây, Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.

        .

DẪN BÀI ĐỌC:

Bài đọc 1Cv 2, 1-11: 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Các ngài nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng. Đó là nội dung đoạn sách sau đây.

Bài đọc 2.  1Cr 12, 3b-7.12-13:

Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng Hội Thánh, vì trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến!

Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh và là quyền năng vô biên cuả Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là tình yêu, là sức sống, là chân lý. Ngài luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục được ơn khôn ngoan, sức manh của Chúa Thánh Thần, để các Ngài trở nên những sứ giả bình an gieo rắc tin vui của Chúa  Phục Sinh đến cho muôn người.
  2. Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta hiệp lời cầu Chúa Thánh Thần khai quang tâm trí và đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng mọi Kitô hữu, để tất cả conc ái Chúa đều nhận ra ý Chúa, và biết chọn làm điều đẹp ý Chúa.
  3. Thánh Thần là Thần khí sự thật sễ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay biết yêu chuộng sự thật, dám mở lòng đón nhận, cùng can đảm sống và làm chứng cho sự thật.
  4. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy mỗi chúng ta biết cách cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết buông mình trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, để được Người thanh luyện uốn nắn, hầu trở thành lợi khí xây dựng Nước trời giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con như  một nhà hướng dẫn tuyệt vời. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận và thi hành các chỉ dẫn của Thánh Thần trong đời sống hằng ngày, để chúng con trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

CÁC BÀI ĐỌC

Bài Ðọc I:   Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

 

ÐÁP CA:    Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa,
thực nhiều thay công cuộc của Ngài!
Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi,
chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình.
Nếu Ngài gởi hơi thở tới,
chúng được tạo thành,
và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,
nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;
phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.
Bài Ðọc II:    1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

 

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

 

Phúc Âm:    Ga 20, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

 
Thẻ:Lời nguyện tín hữu

Nguồn tin: www.mtgthuduc.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây